المنتور #656

تامین کننده انواع پمپ های صنعتی،ساختمانی و کشاورزی

پمپ هواده چیست؟

وظیفه کلی پمپ های هواده انتقال گاز یا هوا از یک به محیط به محیط دیگر و یا ایجاد خلاء در مخازن و فضاهای مختلف می باشد. بیشترین کاربرد پمپ هواده تزریق اکسیژن در آب و مایعات دیگر و انتقال ذرات از یک مکان به مکان دیگر می باشد. پمپ هواده با نامهایی چون ساید چنل، روتس بلوئر و وکیوم ساید چنل شناخته شده هستند. که این نوع پمپ ها در هر صنعتی که نیاز به دمندگی و مکندگی هوا دارد استفاده می شوند.

متن سربرگ خود را وارد کنید