پمپ وکیوم(خلاء)

پمپ خلا چیست؟
پمپ وکیوم دستگاهی است که با تخلیه مولکول های هوا از یک محفظه ی آب بندی شده یک فشار منفی ایجاد میکند.